Cynorthwydd Digwyddiadau Cangen / Branch Event Assistant - Fishguard

 Back to listing Fishguard, Pembrokeshire | Charity
Organisation
RNLI
Reference
V14293
Industry
Location
Fishguard, Pembrokeshire
Salary
Voluntary
Contract Type
Expiry Date
03/09/2022 08:14:00

Mae gan yr RNLI rwydwaith o dimau sy’n mynd ati i drefnu trawsdoriad eang o weithgareddau a digwyddiadau codi arian ym mhob ardal. Llynedd, fe gasglwyd £14 miliwn er mwyn cynorthwyo i achub bywydau ar y mȏr. 

Cefnogir pob cangen neu gild gan Reolwr Cymdeithasol ond mae amrywiaeth ac amlder y digwyddiadau codi arian yn ddibynnol ar aelodau’r tîm. 

Yr effaith y byddwch yn ei chael

Byddwch yn galluogi criwiau bad achub gwirfoddol yr RNLI i achub bywydau ar y môr trwy gynnal a chefnogi gweithgarwch codi arian hollbwysig yn eich cymuned leol.

Yr hyn y byddwch yn ei wneud

 • Helpu i gyflwyno digwyddiadau a gweithgareddau yn y gymuned.
 • Hyrwyddo’r RNLI a helpu i wireddu ein hethos Un Criw.
 • Awgrymu syniadau newydd ar gyfer gweithgareddau codi arian.
 • Cymryd rhan mewn cyfarfodydd cynllunio.
 • Cysylltu â gwirfoddolwyr eraill yr RNLI.
 • Dysgwch fwy am fod yn wirfoddolwr codi arian a digwyddiadau 

Beth mae arnoch ei angen ar gyfer y rôl hon?

 • Brwdfrydedd
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da
 • Sgiliau TG
 • Mwynhau bod yn rhan o dîm
 • Sgiliau cynllunio, trefnu a gweinyddol 

Beth fyddwch chi’n ei gael?

 • Ymuno â sefydliad cynhwysol ac amrywiol
 • Cael hwyl, cyfarfod â phobl newydd ac ymuno â thîm brwdfrydig ac uchel ei gymhelliad sy’n gwneud gwahaniaeth
 • Dysgu sgiliau a chael profiad i wella’ch CV
 • Cael boddhad trwy roi rhywbeth yn ôl
 • Bydd hyfforddiant i gyflawni’ch rôl wirfoddoli yn cael ei ddarparu a bydd mân dreuliau rhesymol yn cael eu had-dalu

Cyflwynwch gais ar-lein neu cysylltwch â Thîm Gwirfoddoli’r RNLI ar 01202 663346 neu drwy anfon neges e-bost at volunteering@rnli.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.

 

The RNLI has a network of local fundraising teams organising a wide range of activities and events which last year raised £14 million to save lives at sea. Each branch and guild is supported by a Community Manager, although the range and frequency of fundraising events is determined by the team members themselves. 

The impact you will make

You will enable volunteer RNLI lifeboat crews to save lives at sea by carrying out and supporting vital fundraising activity in your local community.

What you will be doing

 • Assisting in the delivery of events and activities within the community.
 • Championing the RNLI and helping to drive our One Crew ethos.
 • Suggesting new ideas for fundraising activities.
 • Involvement in planning meetings.
 • Liaising with other RNLI volunteers.
 • Find out more about becoming a fundraising and events volunteer 

What do you need for this role?

 • Enthusiasm
 • Good interpersonal and communication skills
 • IT Skills
 • Enjoy being part of a team
 • Planning, organisation and administration skills 

What’s in it for you?

 • Join an inclusive and diverse organisation
 • Have fun, meet new people and join a motivated and enthusiastic team who are making a difference
 • Learn skills and gain experience to enhance your CV
 • Gain the satisfaction of giving back
 • Training to fulfil your volunteer role will be provided and reasonable out of pocket expenses reimbursed

Please apply online or for further information contact the RNLI’s Volunteering Team on 01202 663346 or by email on volunteering@rnli.org.uk.

Safeguarding

The RNLI is committed to safeguarding; ensuring the welfare of children, young people and adults at risk.  We expect all employees and volunteers to share this commitment and have a zero tolerance approach to proven incidents of bullying, abuse, harassment  or exploitation.  The suitability of all prospective employees and volunteers will be assessed during the recruitment process in line with this commitment. This will include relevant criminal record checks being carried out dependent on the eligibility of the role. (England & Wales; DBS check, Scotland; Disclosure Scotland PVG, Northern Ireland; Access NI, Republic of Ireland; Garda Vetting; International, International Child Protection Certificate process).

Diversity at the RNLI

Our staff and volunteers have been saving lives at sea without prejudice for nearly 200 years. We respect and value diversity of background, skills and perspectives within our teams, and consider it essential to help us deliver a world-class lifesaving service. We are an inclusive organisation and welcome applications from everyone. In addition to having the skills needed for the role, we also look for applicants who share our commitment to living our RNLI values (trustworthy, courageous, selfless, and dependable), and helping us work towards Our Vision: To save every one.

By submitting this form you agreed to our terms & conditions & privacy statement?

Receive updates & notifications from Includability